شاید یک ماهه درمان شود

ملی پوش لهستانی از ماه اکتبر(مهر) تاکنون از میدان غایب بوده است ولی میخواهد که برای دیدار با رئال آماده گردد.
وی امروز به کلینیک”پرفسور پیِر پائولو ماریانی” واقع در رم رفت تا پیشرفت بدنی اش را بررسی نماید.
آقای ماریانی میگوید:” میخواهم میلیک یک ماهه به رقابتها بازگردد.”
_آیا وی به رئال میرسد؟
“امیدوارم!”
وی درجریان دیدارهای دوستانه ملی مصدوم گشته بود درحالیکه پیش از این در نُه بازی، هفت بار دروازه حریفانِ پارتنوپی را گشوده بود.
این مطلب چه حسی به شما میده؟
3 :thumbsup: Thumbsup
0 :heart: Heart
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Heart_eyes
0 :blush: Blush
0 :cry: Cry
0 :rage: Rage

پاسخ دهید