تاتنهام به ماراتن اینتر و یوونتوس برای براردی پیوست ولی ساسولو مقاومت میکند

فابریتزیو رومانو در جدیدترین مقاله خود در مورد دومنیکو براردی (به تعبیر خودش “مروارید ایتالیا”) نوشت : «تابستان گذشته دومنیکو

ادامه

رومانو : اینتر با ۳۰ میلیون یورو به سراغ براردی میرود ولی دومنکیو باید خودش تصمیم بگیرد

فابریتزیو رومانو کارشناس خبره فوتبال ایتالیا در جدیدترین اظهارنظرش در مورد دومنیکو براردی ، وی را مروارید فوتبال اروپا دانست

ادامه